Anh Chơn dùng HI CAPSUL cong thân đục cơ mềm vỏ

Discussion in 'YOUTOBE' started by THH, Sep 8, 2019.

By THH on Sep 8, 2019 at 2:36 PM
  1. THH

    THH Administrator Staff Member

    Bệnh mềm vỏ ở tôm thường xuất hiện với các biểu hiện như: vỏ mềm, mỏng; vỏ có màu sẫm, bị nhăn, gồ ghề...làm cho tôm dễ nhiễm hay dễ bị nhiễm vi khuẩn, nấm bệnh tấn công làm tôm suy yếu, chậm phát triển, dạt vào bờ và có thể chết rải rác hay hàng loạt. Bệnh mềm vỏ ở tôm tuy không gây mất mùa như: bệnh nhiểm khuẩn vibrio,bệnh gan,bệnh phân trắng,. ảnh hưởng trực tiếp năng suất vụ nuôi.
     

Comments

Discussion in 'YOUTOBE' started by THH, Sep 8, 2019.

Share This Page