Bi quyết nuôi tôm khi mà pH chỉ từ 3.5 đến 4.0

Discussion in 'YOUTOBE' started by THH, Sep 8, 2019.

By THH on Sep 8, 2019 at 2:58 PM
  1. THH

    THH Administrator Staff Member

    pH nước ao là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tôm thông thường, yêu cầu pH trong ao tôm là từ 7,5 đến 8,3 nhưng tại sao Tân Huy Hoàng nuôi được khi mà pH chỉ từ 3.5 đến 4.0.
     

Comments

Discussion in 'YOUTOBE' started by THH, Sep 8, 2019.

Share This Page