Hướng dẫn cắt tao xanh tảo lam tảo đỏ diệt khuẩn ao nuôi tôm

Discussion in 'YOUTOBE' started by THH, Sep 19, 2019.

By THH on Sep 19, 2019 at 8:48 AM
  1. THH

    THH Administrator Staff Member

    Trong nuôi tôm, tảo góp vai trò quan trọng trong việc giúp ổn định môi trường ao nuôi, tạo cảm giác an toàn cho tôm khi tìm kiếm thức ăn. Tuy nhiên, nếu như các loài tảo có lợi giúp ích bao nhiêu thì sự phát triển mạnh mẽ của các loài tảo độc lại gây hại gấp nhiều lần, như: bệnh phân trắng trên tôm (tảo lam), bệnh phân đứt khúc (tảo giáp),… Chính vì thế, khi tảo độc trong ao nuôi phát triển quá mức cần phải xử lý ngay (cắt tảo).
     

Comments

Discussion in 'YOUTOBE' started by THH, Sep 19, 2019.

Share This Page